1. >

Thanh tra một số lĩnh vực thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Thanh tra một số lĩnh vực thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định số 656/QĐ-TTCP ngày 17/9/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng như tại một số sở y tế địa phương.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 của Thanh tra Chính phủ với 3 nội dung phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm, tạo ra sự đồng thuận tốt nhất với mục tiêu giúp Chính phủ thấy được cơ chế bất cập cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong lĩnh vực liên quan đến người bệnh.

Theo Quyết định, nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; kiểm tra, xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ, địa phương.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này); thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên do ông Vũ Đức Tâm, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I - Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn.

Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra gồm 4 người do ông Hoàng Đức Quỳnh, Trưởng phòng nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm Tổ trưởng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây tại Mỹ, có tới 95% thực phẩm dành cho trẻ em được tiến hành kiểm tra có thể có chứa các kim loại nặng nguy hiểm, gây hại cho sự phát triển của não bộ trẻ.

ncif