Thay đổi vật liệu hợp đồng đơn giá cố định, quyết toán thế nào?

08:00' - 19/10/2020
BNEWS Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Công ty CP Xây dựng HUD101 (Hà Nội) đang quyết toán gói thầu xây lắp sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước >30%, hợp đồng đơn giá cố định.

Theo hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, vật liệu thép là thép Việt Đức, Việt Hàn, Việt Nhật hoặc tương đương. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu là thép Việt Đức, Việt Hàn....

Công ty CP Xây dựng HUD101 trúng thầu, hợp đồng đã được hai bên ký kết. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty có làm tờ trình chủ đầu tư phê duyệt thay đổi chủng loại thép sang thép Thái Nguyên (các chỉ tiêu kỹ thuật bảo đảm đúng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành) và đã được chủ đầu tư chấp thuận phê duyệt.

Đến nay gói thầu đã thi công xong theo đúng tiến độ hợp đồng. Công ty đang lập hồ sơ quyết toán với chủ đầu tư.

Tuy nhiên về đơn giá thép, chủ đầu tư yêu cầu lập dự toán bổ sung tính toán lại đơn giá thép trong hợp đồng do thay đổi chủng loại thép. Sau đó hai bên ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh lại đơn giá hợp đồng.

Công ty hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có đúng theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản hỏi, hợp đồng Công ty ký kết là hợp đồng theo đơn giá cố định, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu không quy định cụ thể chủng loại thép sử dụng cho công trình.

Quá trình triển khai thi công, nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt thép Tisco đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án và đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt để thi công công trình.

Do vậy, việc thanh toán, quyết toán công tác sản xuất gia công, lắp dựng cốt thép thực hiện theo đơn giá trong hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục