Thông qua nhiệm vụ quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ

15:53' - 05/03/2020
BNEWS Ngày 5/3, Hội đồng Quy hoạch thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các thành viên trong Hội đồng Quy hoạch thành phố đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến ở nhiều lĩnh vực để việc triển khai lập quy hoạch đảm bảo tính khả thi cao và phục vụ nhiệm vụ phát triển toàn diện cho thành phố trong thời gian tới.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện phát triển bền vững Vùng, đại diện cho đơn vị tư vấn, nội dung chính của quy hoạch là phân tích, đánh giá, dự báo về các điều kiện đặc thù của thành phố.

Đồng thời, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và sự lựa chọn của thành phố; phương hướng phát triển các ngành quan trọng của thành phố.

Bên cạnh đó, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất...của thành phố.
Đơn vị tư vấn cũng đã xây dựng chi tiết các nội dung lập quy hoạch đối với từng vấn đề; đồng thời, xây dựng 32 nội dung cần tích hợp của quy hoạch với các lĩnh vực của thành phố quy hoạch trước đó.

Chi phí lập quy hoạch dự toán khoảng 58,7 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn ngân sách cuả thành phố và thời gian để thực hiện lập quy hoạch từ tháng 9/2019 đến 2/2021... 
Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch lần 3 có cập nhật, bổ sung ý kiến đóng góp của các sở ban ngành thành phố để thông qua Hội đồng quy hoạch thành phố.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đánh giá hồ sơ đơn vị tư vấn trình Hội đồng bảo đảm theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch. Các nội dung trong báo cáo thành phần đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tổng kinh phí thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định chung và phù hợp với kinh phí dự kiến của thành phố.
Để kịp thời báo cáo cho Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch Trung ương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong khoảng thời gian cuối năm nay và đầu năm 2021, các cơ quan chức năng thành phố cần phải nỗ lực phấn đấu, phối hợp tốt, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch thành phố cho biết, quy hoạch phát triển thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch rất khác so với các quy hoạch trước đây của các ngành, các lĩnh vực.
Do đây là quy hoạch mang tính chất tích hợp của tất cả các ngành, các lĩnh vực nên trong phần trình bày của đơn vị tư vấn cần mang tính khái quát cao, bao trùm để khi triển khai dễ thực hiện. Trong số 32 nội dung quy hoạch chi tiết của từng ngành cần tích hợp trong quy hoạch chung phải phù hợp với các quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực của thành phố trước đây.
Để có được bảng quy hoạch có chất lượng để kết nối dùng chung cho các ngành, các địa phương sau này thì trong thời gian thời gian xây dựng quy hoạch, các sở ngành phải cùng nhau hợp tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ dữ liệu dùng chung toàn diện của thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị, các địa phương tăng cường phối hợp triển khai, xem công tác quy hoạch là công tác quan trọng cần tập trung ưu tiên thực hiện để có được kết quả quy hoạch có chất lượng, khai thác được tiềm năng, lợi thế của thành phố cho chặng đường phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục