Trà Vinh dành gần 4.600 tỷ đồng vốn đầu từ công năm 2023

10:35' - 31/01/2023
BNEWS UBND tỉnh Trà Vinh đã có quyết định dành nguồn vốn cho đầu tư công gần 4.600 tỷ đồng để phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tăng gần 300 tỷ đồng so năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, theo kế hoạch của tỉnh trong tổng nguồn vốn đầu tư công cho năm 2023, tỉnh quản lý nguồn vốn hơn 3.600 tỷ đồng, phân cấp cho cấp huyện quản lý hơn 940 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao nguồn vốn sự nghiệp gần 240 tỷ đồng để thực hiện: Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, ngay từ đầu năm UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước đã chỉ tiêu, kế hoạch được giao, phải nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và nhanh chóng tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong công tác  theo dõi, kiểm tra, không để  xảy ra tình trạng sau khi giao vốn, nhưng những tháng đầu năm việc giải ngân rất thấp, tạo nên áp lực dồn vào những tháng cuối năm giải ngân gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, điều hành.
Ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, nguồn vốn đầu tư công trong năm 2023 hầu hết được tỉnh chủ trương tập trung đầu tư cho các công trình hạ tầng về giao thông, khoa học công nghệ, các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển nông nghiệp và kinh tế biển của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã triển khai kế hoạch và đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh làm chủ đầu tư tập trung ngay vào triển khai.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ cùng các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả  trong hỗ trợ, giải quyết về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng… để đảm bảo đầu tư công năm 2023 đạt kết quả theo đúng kế hoạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục