Trên 410 tỷ đồng giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

21:56' - 22/07/2020
BNEWS Ngày 22/7, Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, trong các tháng vừa qua đã thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Theo đó, Công ty Điện lực Đồng Nai đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định kể từ ngày 16/4/2020.
Cụ thể, số tiền điện hỗ trợ giảm giá điện (trước VAT) trong tháng 4/2020 là 55,70 tỷ đồng, tháng 5/2020 là 171,59 tỷ đồng; tháng 6/2020 là 184,55 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền điện đã hỗ trợ giảm giá đến hết tháng 6/2020 là 411,85 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công ty đã vận động mỗi cán bộ công nhân viên quyên góp ủng hộ 1,4 ngày lương cho Quỹ tương trợ xã hội và phòng chống COVID-19; trong đó, có 1 ngày lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đạt tổng mức thu là 753,7 triệu đồng, 0,4 ngày lương ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội đạt  gần 301,5 triệu đồng.
Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, Công ty Điện lực Đồng Nai cũng đã tham gia và ủng hộ 500 triệu đồng. Số tiền ủng hộ được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của cán bộ công nhân viên của cả đơn vị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục