1. >

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2019, tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt 24.460 tấn, tăng 9,82% so với năm 2018; tổng giá trị sản xuất đạt trên 720 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với năm 2018.

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, để hoàn thành mục tiêu trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và các vùng nuôi trồng thủy sản cấp xã.

Song song với đó, tập trung phát triển các đối tượng nuôi có lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư, thức ăn, con giống... nhằm tăng năng suất, sản lượng và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Cùng đó, tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang kết hợp nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, phấn đấu năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, các hợp tác xã, chủ trang trại... đầu tư vào lĩnh vực thủy sản theo chuỗi liên kết.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả đề án Phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và đề án xây dựng mô hình điểm nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông trong ao".

Đây là 2 đề án trọng tâm của ngành thủy sản Hà Nam với mục tiêu xây dựng các mô hình mới về tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản. Tỉnh phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh có 7 hợp tác xã liên kết nuôi trồng thủy sản được thành lập mới và 8 mô hình nuôi cá “sông trong ao" đi vào hoạt động.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hà Nam đạt trên 5.380 ha, mặc dù diện tích giảm 328 ha so với năm 2017 nhưng tổng sản lượng thuỷ sản đạt 22.270 tấn, tăng 12,4% so với năm 2017; tổng giá trị sản xuất đạt 685,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2017.

Xem thêm:

>>Nghề đánh bắt cá trước mối nguy biến đổi khí hậu (Phần 1)

>>Nghề đánh bắt cá trước mối nguy biến đổi khí hậu (Phần 2)

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Điện và xăng đồng loạt tăng giá sẽ khiến hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

ncif