VCCI góp ý dự thảo nghị định về thông tin nhà ở, thị trường bất động sản

18:55' - 21/11/2021
BNEWS Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số ý kiến về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Phản hồi đề nghị của Bộ Xây dựng về góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số ý kiến về nội dung này.
Cụ thể, về cơ sở dữ liệu nhà ở, dự thảo liệt kê các nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản, vốn là những thông tin đã tồn tại và đã được phê duyệt hoặc đã triển khai.

Còn những dạng thông tin như: kế hoạch dự kiến phát triển dự án nhà ở, bất động sản trong thời gian tới; những dự án đầu tư bất động sản đang muốn tìm kiếm nhà đầu tư;… lại chưa thấy được đề cập đến.

Đây là những thông tin hữu ích để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu để quyết định đầu tư. Do đó, VCCI  đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm các nội dung thông tin này.
Thêm vào đó, liên quan tới tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, theo quy định tại dự thảo,  cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Song, lại chưa quy định rõ về cách thức giao như giao theo hình thức đấu thầu lựa chọn hay là ký hợp đồng dịch vụ với công ty có đủ điều kiện mà không cần tổ chức đấu thầu, lựa chọn hoặc cách thức khác.

Cùng đó là điều kiện để tổ chức có thể đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin…Vì vậy, để đảm bảo tính minh bạch, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ ràng và cụ thể về những vấn đề nêu trên.
Ngoài ra, việc khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo như quy định tại dự thảo cũng cần xem xét lại. Bởi các tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận thông tin và phải thanh toán dịch vụ cung cấp thông tin theo quy định.

Trong hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ có những thông tin được cung cấp công khai, miễn phí; có những thông tin sẽ cung cấp có thu phí. Tuy nhiên, dự thảo hiện chưa quy định cụ thể những thông tin nào miễn phí và thông tin nào có thu phí.
Do đó, các quy định liên quan đến khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đang thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các chủ thể khai thác thông tin. Xuất phát từ thực tế đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo quy định rõ những loại thông tin nào được công khai trên website để các chủ thể khai thác thông tin được tiếp cận miễn phí, những dạng thông tin nào có thu phí.
Riêng về phương thức gửi báo cáo và biểu mẫu, VCCI cũng kiến nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ về việc gửi báo cáo theo phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho các đối tượng gửi báo cáo.

Dự thảo yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp kèm theo các tài liệu như: quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được phê duyệt; thiết kế bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giấy phép xây dựng; văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua kèm theo thông tin báo cáo.
Điều này là chưa hợp lý, bởi vì đây là các thông tin mà cơ quan Nhà nước đã có sẵn, do đó không cần thiết phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định phải cung cấp các tài liệu gửi kèm này./.

>>>Giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khủng hoảng đại dịch


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục