VCCI tập trung rà soát sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật

16:37' - 28/02/2021
BNEWS Năm 2021, VCCI tập trung thúc đẩy chương trình rà soát hệ thống pháp luật, xóa bỏ các điểm chồng chéo, xung đột, bảo đảm sự đồng bộ, thuận lợi, an toàn của môi trường thể chế.

Năm 2021 là năm khởi đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Trong khi đó, năm 2021, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn cùng thách thức đan xen, đặc biệt đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực tới nhiều mặt của nền kinh tế.
Mục tiêu đề ra trong năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả việc vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và công trình trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn; đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số...
Là tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh; đồng thời, phát huy vai trò người "vệ sỹ" bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, VCCI luôn là người đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới các chuẩn mực toàn cầu.

Trước mắt trong năm 2021, các nhiệm vụ cụ thể và định hướng được VCCI tập trung thực hiện bao gồm: tiếp tục thúc đẩy chương trình rà soát hệ thống pháp luật, xóa bỏ các điểm chồng chéo, xung đột, bảo đảm sự đồng bộ, thuận lợi, an toàn của môi trường thể chế.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững.
Ngoài việc hoàn thiện thể chế, VCCI sẽ tập trung hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ; thúc đẩy tiến trình minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh; tăng cường liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia có hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục