Vì sao lợi nhuận sau thuế quý II của IDICO biến động?

16:33' - 20/07/2020
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC) vừa có giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2020.

Cụ thể, văn bản giải trình nêu rõ, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 giảm hơn 3,5 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế quý II/2019, tương ứng 21,42%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2020 giảm hơn 140 tỷ đồng so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2019, tương ứng 19,59%. 

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính quý II/2020 giảm hơn 2,8 tỷ đồng so với doanh thu hoạt động tài chính quý II/2019. 
Năm 2020, IDICO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.759 tỷ đồng; trong đó, công ty mẹ đạt 852 tỷ đồng; nhuận trước thuế hợp nhất đạt 703 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 16,61%; đầu tư 2.367 tỷ đồng vào chủ yếu các lĩnh vực dự án nhà ở và khu đô thị, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sản xuất điện. Thực hiện chia cổ tức đạt 10%. 
IDICO sẽ đặt trọng tâm vào khẩn trương công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như các khu công nghiệp Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Hựu Thạnh, Quế Võ II…để sớm thu hút đầu tư tối thiểu đạt 70 ha nhằm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận. 
Bên cạnh đó, để phát triển bền vững IDICO sẽ chú trọng vào quản trị doanh nghiệp như tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại IDICO; tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ và hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục