Bộ Công thương trình biểu giá bán lẻ điện trong quý 3

Bộ Công thương trình biểu giá bán lẻ điện trong quý 3

Videos

Bộ Công thương trình biểu giá bán lẻ điện trong quý 3

09:27' - 05/08/2020

Bộ Công thương sẽ hoàn chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2020.

Video