Cần giải pháp bảo vệ thương hiệu hạt dẻ Trùng Khánh

Cần giải pháp bảo vệ thương hiệu hạt dẻ Trùng Khánh

Videos

Cần giải pháp bảo vệ thương hiệu hạt dẻ Trùng Khánh

08:54' - 11/11/2020

Hạt dẻ là một trong những đặc sản của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hạt dẻ Trùng Khánh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm gần đây trên thị trường xuất hiệu nhiều loại hạt dẻ nước ngoài trà trộn thành hạt dẻ Trùng Khánh. Vì vậy, xây dựng và có các giải pháp bảo vệ thương hiệu hạt dẻ Trùng Khánh đang là những trăn trở của người trồng dẻ và chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng.

Video