Videos

Cân nhắc kỹ khi lựa chọn bảo hiểm sức khỏe

10:06' - 29/06/2020

Tại Việt Nam, dư địa phát triển của sản phẩm bảo hiểm còn lớn. Hiện một số nhân viên tư vấn bảo hiểm chỉ lo bán lấy được mà không quan tâm đến quyền lợi, không cảnh báo các điều khoản loại trừ với khách…Trong khi đó, khách hàng cũng không tìm hiểu kỹ khi mua bảo hiểm dẫn dấn mâu thuẫn, tranh chấp.

Video