Videos

Đề xuất thu phí cách ly – Trách nhiệm chia sẻ cùng đất nước

09:28' - 27/03/2020

Trước tình hình dịch bệnh COVID- 19 lây lan khắp thế giới , những ngày qua có rất đông người Việt Nam học tập, lao động, sinh sống tại nước ngoài về nước, được cách ly, điều trị miễn phí. Đây là chủ chương của Đảng và Nhà nước Việt Nam thể hiện rõ nét chính sách nhân văn.

Video