Nga không can thiệp vào cuộc chiến do Mỹ, Anh, Pháp tại Syria

14-04-2018 19:11 Tiêu điểm kinh tế

Nga đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công quân sự của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.