Videos

Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ BHXH – BHTN

09:23' - 04/03/2020

Trước tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đang diễn ra với nhiều hình thức, mức độ khác nhau, theo chiều hướng ngày càng phức tạp. Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật này.

Video