Siết hoạt động bán hàng xách tay

Siết hoạt động bán hàng xách tay

Videos

Siết hoạt động bán hàng xách tay

09:02' - 02/10/2020

Các mặt hàng xách tay cho mục đích kinh doanh nhưng không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục hải quan (hàng nhập lậu) có giá trị 100 triệu đồng bị phạt tới 200 triệu đồng. Đây là nội dung trong Nghị định 98/2020 mới được ban hành.

Video