Vietcombank tài trợ tín dụng 1.500 tỷ đồng cho dự án của PV GAS

08:35' - 20/01/2021
BNEWS Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam; bổ sung công suất tiếp nhận, xử lý khí, tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký hợp đồng tín dụng 1.500 tỷ đồng tài trợ dự án “Giai đoạn 2 - Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”; trong đó, Vietcombank –  Chi nhánh Kỳ Đồng làm đầu mối đại diện Vietcombank cấp tín dụng 1.000 tỷ đồng. 

Sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng giá trị 1.500 tỷ đồng để tài trợ vốn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 của PV GAS là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 bên; giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng chiến lược của Vietcombank đối với hoạt động của PV GAS.
Nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam; góp phần bổ sung công suất tiếp nhận và xử lý khí, tăng tính linh hoạt trong vận hành các công trình khí.
Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151km tuyến ống biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng. Chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 gồm 2 dự án thành phần là Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và Đường ống dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt.
Sau khi hoàn thành, đây sẽ là đường ống chính ở khu vực Bể Cửu Long và Bể Nam Côn Sơn để vận chuyển các nguồn khí hiện hữu cũng như những nguồn khí mới trong tương lai. Dự án được tiếp tục hỗ trợ tài chính giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sẽ tạo bước đi mạnh mẽ để PV GAS hoàn thiện toàn bộ chiến lược phát triển, đóng góp lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.
Tổng Giám đốc PV GAS Ông Dương Mạnh Sơn khẳng định, Nam Côn Sơn 2 là một trong các chuỗi dự án lớn và quan trọng đặc biệt mang tầm chiến lược của PV GAS. Việc ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án lần này góp phần tạo ra những đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khí. Mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài, toàn diện giữa PV GAS và Vietcombank trên cơ sở cùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của nhau, nâng cao uy tín và thương hiệu của hai bên.
Vietcombank và PV GAS chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện từ giữa năm 2018, Vietcombank đã chia sẻ về tài chính, hỗ trợ vai trò chủ chốt của PV GAS trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục