Viglacera đặt mục tiêu chia cổ tức tối thiểu 10,5%

08:59' - 01/07/2020
BNEWS Năm 2020, Tổng công ty Viglacera (CTCP) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng.

Năm 2020, Tổng công ty Viglacera (CTCP) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng; trong đó, công ty mẹ đạt 3.600 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng và thực hiện chia cổ tức tối thiểu 10,5%.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Viglacera cũng đã công bố việc chia cổ tức 2019 với tỷ lệ 11% bằng tiền mặt, cao hơn 0,5% theo cam kết và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của doanh nghiệp.
Một điểm mới được ghi nhận tại Viglacera là đã thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Theo đó, Viglacera sẽ bổ sung điều lệ Hội đồng quản trị có quyền hạn quyết định tham gia các liên danh để làm chủ đầu tư các dự án bất động sản, liên danh sản xuất kinh doanh và tham gia liên danh các dự án đầu tư khác (trừ những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
Hiện Viglacera đã hoàn thành việc thoái vốn chủ sở hữu của Nhà nước về 38,58% và đã chính thức niêm yết cổ phiếu VGC trên HOSE được hơn 1 năm.

Thời điểm này, Bộ Xây dựng – đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Viglacera cho biết cũng đang có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp này vào cuối năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục