Yêu cầu đảm bảo chất lượng bảo trì và an toàn giao thông các dự án BOT

20:31' - 25/11/2020
BNEWS Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thực hiện quản lý, bảo trì đối với các dự án BOT tạm dừng thu phí.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, thời gian qua, một số dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BOT tạm dừng thu phí nhưng chưa hoàn thành việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, chưa thực hiện chuyển giao công trình BOT cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Theo quy định của pháp luật và hợp đồng BOT, nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án vẫn có trách nhiệm bảo trì công trình dự án cho đến khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền", Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.
Để đảm bảo việc bảo trì dự án được liên tục, thường xuyên, đảm bảo chất lượng và an toàn giap thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án của các dự án đang tạm dừng thu phí vẫn tiếp tiếp thực hiện thỏa thuận chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên với các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải theo quy định, trừ trường hợp hợp đồng không quy định phải thỏa thuận.
"Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục thực hiện quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật và hợp đồng BOT, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông cho đến khi chấm dứt hợp đồng. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tai nạn giao thông do yếu tố kỹ thuật đường không đảm bảo, không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời", Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các nhà đầu tư BOT thực hiện quản lý, bảo trì dự án theo quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, hàng tháng lập biên bản đánh giá việc thực hiện bảo trì của nhà đầu tư BOT nhằm đảm bảo chất lượng dự án, làm cơ sở quyết toán chi phí công tác này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục