751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng

07:43' - 14/06/2024
BNEWS UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định, về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Theo đó, khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 751 lô đất ở. Đối với 240 lô đất ở còn lại thuộc dự án, chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Việc thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 

Đồng thời, các lô đất chuyển nhượng phải thuộc phần đất Nhà nước giao cho nhà đầu tư để thanh toán giá trị dự án BT theo Hợp đồng số 01/2018/HĐDA-BT.CHAM ngày 02/7/2018 giữa UBND huyện Lục Nam với Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ, để thực hiện Dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tại quyết định nêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, UBND huyện Lục Nam triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục