[Photo] Hạn hán nghiêm trọng làm hơn 10.000 hộ dân Phú Yên thiếu nước sinh hoạt

Do nắng hạn kéo dài, mực nước các sông suối, hồ đập, giếng đào của người dân tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt làm hơn 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, đặc biệt là các huyện miền núi, ven biển.

Phạm Cường-TTXVN |

Facebook Share