Áp tính thuế mới một số mặt hàng giống rau

14:20' - 12/06/2020
BNEWS Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí nhập khẩu theo quy định.
Nhân rộng các mô hình hợp tác xã rau an toàn. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/6, Tổng tục Hải quan cho biết một số thông tin về việc áp mã hồ sơ và tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa các loại.
Theo đó, về chính sách ưu đãi miễn thuế đối với giống cây trồng, ngày 11/6 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3864/TCHQ-TXNK chỉ đạo các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 1 Điều 18, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự khác biệt về mã số giữa các danh mục quản lý chuyên ngành với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì việc phân loại, xác định mã số hồ sơ thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là đúng theo quy định pháp luật.
Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và tham khảo chú giải chi tiết danh mục hồ sơ Chương 12 thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07, không phân biệt mục đích sử dụng để làm giống hay dùng cho mục đích khác là đúng theo các quy định của pháp luật về phân loại, xác định mã số hàng hóa.
Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về nội dung này tại các công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 6/6/2019, công văn số 7952/TXNK-PL ngày 30/8/2019, công văn số 2248/TCHQ-TXNK ngày 8/4/2020, công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 28/4/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục