Bầu lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026

14:40' - 24/06/2021
BNEWS Ngày 24/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 53/53, đạt 100%.

Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 53/53, đạt 100%.
HĐND tỉnh đã bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND gồm ông Nguyễn Tấn Đức và bà Đinh Thị Hồng Minh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Trần Phước Hiền, Võ Phiên và Trần Hoàng Tuấn.

Các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban các ban của HĐND tỉnh; Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được bầu trong kỳ họp này.
Tại kỳ họp lần này, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này.
Kỳ họp cũng thông qua các quy định, kế hoạch và một số Nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân tỉnh sẽ đoàn kết, phát huy cao năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình, gương mẫu trong cuộc sống, công tác;

Sâu sát với địa phương và cơ sở, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân; linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng Quảng Ngãi cần xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện các chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra.

Tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.
UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thật sự thông thoáng, thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp…/. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục