Bến Tre phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

07:46' - 10/09/2021
BNEWS UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nhanh chóng khắc phục những tồn tại nhằm phát triển nhà ở.

Từ đó, đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới.
Theo đó giai đoạn 2021-2025, Bến Tre phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29,2 m2/người; trong đó, khu vực đô thị 30 m2/người, khu vực nông thôn 28,9m2/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở đầu người đạt tối thiểu 10 m2/người.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở tăng thêm trên 8 triệu m2, tương đương 53.683 căn nhà, căn hộ bao gồm: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.
Giai đoạn này, tổng nhu cầu vốn dự kiến là 70.662 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước 1.188 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là 42.913 tỷ đồng và vốn hộ gia đình, cá nhân 26.561 tỷ đồng.
Giai đoạn 2026-2030, Bến Tre phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của đạt 30 m2/người. Diện tích nhà ở tăng thêm đạt 9.771.654 m2, tương đương 65.672 căn nhà, căn hộ.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến là 111.374 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước 2.216 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 68.725 tỷ đồng, vốn hộ gia đình, cá nhân 40.433 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Bến Tre, thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển nhà ở khu vực đô thị, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc, tiết kiệm năng lượng  và  phát  triển  bền  vững,  thích  ứng  biến đổi  khí hậu.

Mặt khác, tỉnh nâng cấp cải tạo các khu nhà ở hiện có kết hợp với chỉnh trang đô thị.
Riêng đối với khu vực nông thôn, Bến Tre sắp xếp, tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã. Đồng thời, gắn  với  hệ  thống  các  công  trình  hạ  tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tỉnh di dời và xây dựng các khu dân cư tập trung có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.  
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành  chính.

Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Tỉnh Bến Tre chú trọng việc phát triển nhà ở theo dự án đối với khu vực đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu vực được quy hoạch để phát triển đô thị trong tương lai.

Điều này nhằm bảo đảm việc phát triển nhà ở được xây dựng đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Thêm vào đó, tỉnh khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nhà ở theo dự án; đồng thời ưu tiên phê duyệt các dự án hạ tầng đấu nối đồng bộ với dự án nhà ở để khai thác có hiệu quả các dự án nhà ở, khu đô thị. 
Riêng đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp đô thị, công nhân làm việc trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, tỉnh phát triển các dự án nhà ở xã hội kết hợp giữa nhà riêng lẻ và nhà chung cư để tạo sự đa dạng trong sản phẩm cũng như sự lựa chọn cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
Ngoài ra, tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp sử dụng lao động tạo lập quỹ nhà để bố trí cho công nhân, người lao động hoặc mua, thuê lại nhà ở xã hội tại các dự án để bố trí cho công nhân, người lao động.
Theo UBND tỉnh Bến Tre, tỉnh hiện có khoảng 400.391 căn nhà với tổng diện tích trên  36 triệu m². Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 28,2 m²/người; trong đó, khu vực thành thị là 27,6 m²/người và khu vực nông thôn là 28,3 m²/người. Bên cạnh đó, tỉnh còn có 9 dự án phát triển nhà ở thương mại đang triển khai thực hiện với quy mô 146 ha.
Đáng chú ý, do gặp phải hạn chế từ nguồn vốn đầu tư và quỹ đất sạch hình thành dự án và không nhận được sự quan tâm của của các nhà đầu tư nên việc phát triển nhà ở xã hội ở tỉnh còn hạn chế. Hiện tỉnh chỉ có 2 dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích 26.706 m2 với khoảng 242 căn hộ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục