Bộ Tài chính lưu ý về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

17:54' - 21/05/2020
BNEWS Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 5977/BTC-TCT gửi các Bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

 

 

Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, công văn còn đề cập cụ thể đến nguyên tắc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và trường hợp xác định theo kết quả thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính và số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.
Trước đó, để hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quy định về trình tự, thủ tục gia hạn, hồ sơ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục