1. >

Cần có cam kết để thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia vào tăng trưởng xanh

Facebook Share

BNEWS.VN Việc ban hành hệ thống luật pháp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi là chưa đủ mà quan trọng là chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp cần thông thoáng hơn.

Cần có cam kết để thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia vào tăng trưởng xanh

Tỷ lệ tín dụng xanh hiện vẫn ở mức thấp, chỉ từ 1,6 - 1,7% trong tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Ảnh minh họa: TTXVN

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Việt Nam đã hình thành được hệ thống luật pháp, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đầu tư vào tăng trưởng xanh.

Tuy nhiên, việc ban hành hệ thống luật pháp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp là chưa đủ mà quan trọng là chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp cần thông thoáng hơn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu trong chiến lược Tăng trưởng xanh đến năm 2020 ước tính cần khoảng 30 tỷ USD. Song thực tế nguồn đầu tư của Chính phủ hiện mới đảm bảo được 1/3 nhu cầu.

Vì vậy, việc huy động nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng xanh đang là nhu cầu cấp thiết để thúc đẩy quá trình thực hiện phát triển kinh tế xanh.

Ông Lê Đức Chung, đại diện nhóm chuyên gia của Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường cho biết, tỷ lệ tín dụng xanh hiện vẫn ở mức thấp, chỉ từ 1,6 - 1,7% trong tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Kết quả rà soát từ các nhà tài trợ quốc tế cho thấy, tổng giá trị tài trợ qua các chương trình Tăng trưởng xanh chỉ khoảng 440 triệu USD, vốn vay ODA khoảng 420 triệu USD và viện trợ không hoàn lại là 15,5 triệu USD.

Trong khi thiếu vốn cho đầu tư tăng trưởng xanh, các doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) còn khá thận trọng đầu tư vào các lĩnh vực này do nhiều chính sách chưa đủ sức thúc đẩy doanh nghiệp tham gia.

Cách tiếp cận giữa tư nhân và cơ quan quản lý các cấp cũng chưa tìm được tiếng nói chung bởi không thấy được tăng trưởng xanh sẽ mang lại ích lợi lâu dài cho quốc gia, địa phương, ngành, thay vì các mục tiêu trong ngắn hạn.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào tăng trưởng xanh, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần có cam kết thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào thực hiện tăng trưởng xanh; đồng thời phải có chính sách linh hoạt, áp dụng cho sản xuất năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, xây dựng bộ tiêu chuẩn về môi trường cụ thể cho các ngành nghề, lĩnh vực để hệ thống ngân hàng có đủ căn cứ thẩm định, đánh giá tác động về môi trường, xã hội cũng như có các công cụ khuyến khích ngân hàng thương mại cùng tham gia hỗ trợ phát triển tín dụng xanh.

Đặc biệt, Chính phủ cần có chiến lược phát triển các nguồn vốn hỗ trợ các dự án xanh như: vốn tài trợ tăng trưởng xanh từ các tổ chức tài chính quốc tế, thành lập Quỹ tín dụng xanh, huy động vốn hỗ trợ các dự án xanh thông qua phát hành trái phiếu xanh.../.

Xem thêm:

>>>Khuyến nghị thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân

>>>Phát triển doanh nghiệp tư nhân: Những bà đỡ "chính sách"

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trên thế giới mỗi năm có 8 triệu tấn chất nhựa bị thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một chiếc xe tải chở rác thải nhựa đổ ra biển gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển tới khoảng 8 tỷ USD.

ncif