Công bố 19 chốt kiểm dịch trên "luồng xanh" vận tải hàng hóa

21:20' - 17/07/2021
BNEWS Đến ngày 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố 19 vị trí chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc "luồng xanh" quốc gia.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cập nhật, công bố "luồng xanh" quốc gia lưu thông trên quốc lộ; các chốt kiểm soát phương tiện vận tải thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 cho đến ngày 17/7.
*19 chốt an toàn dịch tại 8 tỉnh, thành
Cập nhật đến ngay 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố 19 vị trí chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc "luồng xanh" quốc gia trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.
Cụ thể: Tại tỉnh Đồng Nai có 5 chốt: Km1871+900 Quốc l (thành phố Biên Hòa), kiểm soát hướng Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Nai. Km1771+100 (thuộc huyện Xuân Lộc), kiểm soát hướng Đồng Nai - Bình Thuận. Km73+000 Quốc lộ 20 (huyện Tân Phú), kiểm soát hướng Đồng Nai - Lâm Đồng. Km37+500 Quốc lộ 51 (huyện Long Thành), kiểm soát hướng Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu. Km17+000 Quốc lộ 56 (huyện Cẩm Mỹ), kiểm soát hướng Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại tỉnh Bình Dương có 4 chốt: Trên Quốc lộ 1K có 2 chốt tại Km11+000 (thành phố Dĩ An), kiểm soát hướng Tp. Hồ Chí Minh - Bình Dương và tại Km5+850 (thuộc TP Dĩ An), kiểm soát hướng Bình Dương - Đồng Nai. Trên tuyến QL13 có 2 chốt tại Km1+550 (thị xã Thuận An), kiểm soát hướng Tp. Hồ Chí Minh - Bình Dương và tại Km65+220 (huyện Bầu Bàng), kiểm soát hướng Bình Dương - Bình Phước.
Tại tỉnh Bình Phước có 1 chốt tại Km895+600 QL14 (huyện Bù Đăng), kiểm soát hướng Bình Phước - Đắk Nông.
Tp. Hồ Chí Minh có 1 chốt trên cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại Km11+110 (thuộc thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh), kiểm soát hướng Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Nai.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 chốt tại Km48+800 Quốc lộ 55 (huyện Xuyên Mộc), kiểm soát hướng Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận.
Tỉnh Bình Thuận có 1 chốt tại Km1594+800 Quốc lộ1 (huyện Tuy Phong), kiểm soát hướng Bình Thuận - Ninh Thuận.
Tỉnh Ninh Thuận có 2 chốt trên Quốc lộ 1 gồm tại Km1525+020 (huyện Thuận Bắc), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Khánh Hòa và tại Km224+500 QL27 (huyện Ninh Sơn), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng có 4 chốt bao gồm: 2 chốt trên Quốc lộ 27 tại Km82+300 huyện Đam Rông), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk và tại Km75+800 (thuộc huyện Lạc Dương), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa. Trên Quốc lộ 28 có 2 chốt tại Km121+350 (thuộc huyện Di Linh), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Đắk Nông và tại Km56+000 (thuộc huyện Di Linh), kiểm soát hướng Lâm Đồng - Bình Thuận.
* Cập nhật, công bố luồng xanh quốc gia lưu thông trên quốc lộ
Cũng trong ngày 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố "luồng xanh" quốc gia trên hệ thống quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.
Khu vực phía Nam:
1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Tp. Hồ Chí Minh.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Tp. Hồ Chí Minh.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Tp. Hồ Chí Minh.
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Tp. Hồ Chí Minh.
Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng.
Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 – đường tỉnh 25 – đường tỉnh 769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 20 – đường tỉnh 25 – đường tỉnh 769 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 4: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - tuyến tránh Tp. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 – đường tỉnh 25 – đường tỉnh 769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – đường tỉnh 743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 14 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn – đường tỉnh 743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 14 – đường tỉnh 741 - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn – đường tỉnh 743 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.
4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 2: Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước – Tân Vạn - Quốc lộ 1K - tỉnh Đồng Nai;
- Lộ trình 2: Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai;
- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.
Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - ĐT 825 – đường tỉnh 822 - Tỉnh lộ 7 - Quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh.
Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - Quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn – đường tỉnh 743A - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;
- Lộ trình 2: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;
- Lộ trình 3: Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương - tỉnh Long An.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp (hoặc Quốc lộ Nam Sông Hậu) - Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - tỉnh Long An.
Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh.
- Lộ trình 3: Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 54 - tỉnh Trà Vinh.
6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.
- Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 - tỉnh Long An.
- Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.
- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận – Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.
Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ Nam Sông Hậu - Quốc lộ 60 - tỉnh Trà Vinh.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - Quốc lộ 91 - cầu Vàm Cống - Quốc lộ N2B - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 53 - tỉnh Trà Vinh.
- Lộ trình 4: Kiên Giang - Quốc lộ 80 - QL.61 - QL.61C - cầu Cần Thơ – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 54 -tỉnh Trà Vinh.
7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình:
Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:
- Lộ trình 1: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 - tỉnh Long An.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 53 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 50 - tỉnh Long An.
Các khu vực còn lại (miền Bắc, miền Trung):
1. Trục Bắc Nam:
Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.
Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Tum - Bình Phước – Quốc lộ 14
2. Hệ thống đường cao tốc
- Nội Bài - Lào Cai; Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội; Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
3. Các trục kết nối:
Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, Quốc lộ 8, Quốc lộ 9, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32, Quốc lộ 27C, Quốc lộ 19, Quốc lộ 24, Quốc lộ 25, Quốc lộ 26.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải cập nhật "luồng xanh" quốc gia; xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với "luồng xanh" quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận; lựa chọn và công bố các vị trí dừng nghỉ cho các phương tiện nêu trên phục vụ nhu cầu thiết yếu.
Thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia trên 8 tỉnh, thành phố đang kiểm soát (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục