Đến năm 2022, đường sắt cần 3.800 tỷ đồng thay thế tàu cũ

08:18' - 01/10/2020
BNEWS Giai đoạn 2021-2025, theo Nghị định 65/2018NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017, doanh nghiệp vận tải đường sắt sẽ phải thay thế các phương tiện hết niên hạn sử dụng.
Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, giai đoạn 2021-2025, theo Nghị định 65/2018NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017, các doanh nghiệp vận tải đường sắt sẽ phải thay thế các phương tiện hết niên hạn sử dụng.
Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022, VNR và các công ty cổ phần vận tải đường sắt sẽ phải thanh lý khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách. Để thay thế hết số phương tiện này, dự kiến, VNR sẽ phải huy động khoảng 6.822 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ theo nhu cầu thực tiễn trong tổ chức khai thác vận tải, VNR dự kiến nhu cầu đóng mới đầu máy, toa xe giai đoạn này với tổng mức vốn đầu tư khoảng 3.769 tỷ đồng. Trong đó, việc triển khai "Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2020" của Công ty mẹ cần 1.109 tỷ đồng; các dự án đầu tư toa xe của công ty cổ phần vận tải đường sắt là 2.660 tỷ đồng.
Từ năm 2016 đến nay, VNR đã hoàn thành đóng mới và đưa vào khai thác 150 toa xe khách chất lượng cao với tổng mức đầu tư hơn 1.552 tỷ đồng; 300 toa xe chuyên chở container với tổng mức đầu tư 347 tỷ đồng và nâng cấp 37 toa xe khách với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng.
Lãnh đạo VNR cho biết, nếu như trước đây, ngành đường sắt phải nhập khẩu 100% phương tiện vận tải thì hiện tại, VNR đã có thể chủ động sản xuất, cung cấp tất cả các loại toa xe đáp ứng nhu cầu vận tải với tỷ lệ nội địa hóa từ 20-40%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục