1. >

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2021

Facebook Share

BNEWS.VN Các gói thầu xây lắp từng bước được rút ngắn thời gian và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2021.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2021

Đường sắt đô thị thí điểm của thành phố, đoạn Nhổn – ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội lần thứ 4 đang diễn ra, UBND thành phố Hà Nội đã trình phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Tổng nguồn vốn vay ODA của dự án theo phương án Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội lập là 957,265 triệu Euro, bằng khoảng gần 24.600 tỷ đồng Việt Nam.

Trong đó, vốn cấp phát trên 12.500 tỷ đồng; vốn vay lại trên 12.000 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành đấu thầu và ký hợp đồng 8/9 gói thầu, hiện còn gói thầu số 9 là hệ thống thẻ vé đang chuẩn bị triển khai đấu thầu.

Dự án đã thực hiện được khoảng 30% khối lượng; tiến độ thực hiện đang có những chuyển biến tích cực, chủ đầu tư đang thực hiện các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Các gói thầu xây lắp từng bước được rút ngắn thời gian và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2021.

Dự án này vay vốn của 4 nhà tài trợ là Chính phủ Pháp, AFD, EIB và ADB, cụ thể vốn vay gồm Chính phủ Pháp 335 triệu Euro; AFD 179 triệu Euro; EIB 141 triệu Euro; ADB 402 triệu USD, tương đương 302 triệu Euro.

Tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là trên 561 triệu Euro và 112 triệu USD tương đương trên 15.820 tỷ đồng.

Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017, thời điểm trả khoản nợ vay lại cuối cùng là năm 2055. Trong đó giá trị nợ vay lại phải trả trong giai đoạn 2017 - 2020 ước tính trên 822 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Đây là kế hoạch hợp tác của Bộ Công Thương với trang mạng bán hàng trực tuyến toàn cầu Amazon. Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Amazon Global Selling dự kiến sẽ tổ chức các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ cung cấp thông tin về cơ hội xuất khẩu, kết nối đến các DN phù hợp và hướng dẫn họ bắt đầu bán hàng trên hệ thống của Amazon.

ncif