1. >

Giải quyết khiếu nại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam trước ngày 24/11

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Công Thương thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình tiếp nhận, xử lý Hồ sơ xin rút tiền ký quỹ của Công ty CP Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Giải quyết khiếu nại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam trước ngày 24/11
Theo Bộ Công Thương, Công ty CP Phát triển Thương mại CNT Việt Nam có tên cũ là Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương).

Cụ thể, ngày 27/6, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam

Kế đó, ngày 28/ 6, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng hợp thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Ngoài ra, Cục này cũng đã gửi thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tới toàn bộ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Theo quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục đăng tải thông báo và không nhận được bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp khiếu nại về việc Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP (nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp).

Trong khoảng thời gian này, Cục chỉ nhận được duy nhất đơn của các ông, bà Bùi Ngọc Vịnh (Khối 10, Phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vào ngày 18/7, Nguyễn Thị Tâm (Xóm Nghi Hà, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) ngày 17/7 và Nguyễn Văn Giáo (Khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vào ngày 15/ 9 đề nghị Cục chưa giải quyết rút tiền ký quỹ đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Quá trình xác minh đơn, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam cho biết, các ông bà trên không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của công ty mà chỉ là cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông của công ty này.

Mặt khác, các ông bà có đơn này đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam (không cung cấp được hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với Công ty). Do đó, trong quá trình giải quyết đơn, Cục đã nhiều lần đề nghị cung cấp bằng chứng chứng minh 3 ông bà trên là người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

Tuy nhiên, ngày 3/10, Cục đã nhận được đơn đề nghị rút đơn khiếu nại của 3 ông bà trên. Như vậy, đến nay Cục chưa nhận được bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp khiếu nại Công ty về việc Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, những người tham gia bán hàng đa cấp đã gửi khiếu nại theo quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT nhưng không được nêu tên liên hệ với Cục theo địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024 2220 5015; fax: 024 2220 5003.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng lưu ý, đến ngày 24/11, nếu không tiếp nhận thêm thông tin từ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam, Cục sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa ký quỹ cho công ty theo quy định tại điểm (c) khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Giải pháp nào để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa cũng như bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

ncif