Hải Dương hoàn thành vượt dự toán nhiều khoản thu ngân sách

09:20' - 29/09/2021
BNEWS Trong 16 khoản thu thì có 7 khoản Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán.

Theo Sở Tài chính Hải Dương, trong 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 13.300 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 11.200 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ.
Trong 16 khoản thu thì có 7 khoản Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán là: thu tiền sử dụng đất, đạt 175% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 28% so với cùng kỳ; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế thu nhập cá nhân, thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu khác ngân sách.
Để đạt được số thu như trên, tỉnh Hải Dương đã chủ động triển khai, thực hiện dự toán thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tích cực tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách, các quy trình quản lý ngân sách…

Mặc dù từ đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát và Hải Dương là tâm dịch trong đợt dịch lần thứ 3 nhưng tỉnh đã chủ động bố trí một phần nguồn kinh phí và dự phòng kinh phí trong dự toán ngân sách 2021, đề nghị trung ương hỗ trợ tạm ứng kịp thời kinh phí nên đã chủ động về kinh phí, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.
Từ nay đến cuối năm 2021, Hải Dương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước. Hải Dương giao cho Cục Thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế và chủ động tham mưu khai thác các nguồn thu để bù đắp các khoản hụt thu.

Các địa phương và các ngành chức năng khẩn trương triển khai đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất để đảm bảo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản. Ban chỉ đạo xử lý nhà đất tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, hoàn thành phương án xử lý nhà đất dôi dư, không cần dùng để triển khai thực hiện ngay trong năm 2021.
Cùng với đó các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cũng tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2020 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư tho quy định, phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp.
Hải Dương cũng tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xăng dầu, xây dựng dân dụng, thu từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể…

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế, chú trọng vào các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; thanh tra các doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa được thanh, kiểm tra, phát sinh lỗ lớn, doanh nghiệp đã được hoàn thuế.
Hải Dương cũng tập trung đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tác động của các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, thu phí, lệ phí, tiền thuê đất để kịp thời các giải pháp phù hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hạn chế tác động đến số thu ngân sách.
Năm 2021, tỉnh Hải Dương dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 17.300 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa dự kiến đạt trên 14.700 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 2.500 tỷ đồng./.

>>Rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư vào khu công nghiệp Hải Dương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục