Hải Dương rà soát, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất để phù hợp với thực tế

20:47' - 23/05/2024
BNEWS Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản tại phiên họp thường kỳ tháng 5 (lần 4) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức vào chiều 23/5.

Phó Chủ tịch Lưu Văn Bản nhấn mạnh, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất là việc rất cần thiết, để đảm bảo tính giá đất chính xác, sát với giá thị trường, tránh thất thoát. Việc sửa đổi này phải căn cứ thực tế tại các địa phương.

 

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất quan điểm việc sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời kiển khai, cụ thể hóa phạm vi áp dụng quy định tại Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ thành quy định tại địa phương để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, rà soát, điều chỉnh hệ số giá đất tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp giá đất phổ biến trên thị trường, làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát và gửi báo cáo về Sở Tài chính muộn nhất 12 giờ ngày 28/3 để Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tỉnh cho ý kiến.

Theo Sở Tài chính, ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. Tuy nhiên, ngày 5/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP; trong đó, có 2 điểm thay đổi về phạm vi áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Một là, việc xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua đấu giá được áp dụng bằng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

Hai là, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định, không phân biệt thửa đất trên hay dưới 20 tỷ đồng.

Căn cứ vào 2 điểm này, một số nội dung trong Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND tỉnh Hải Dương không còn phù hợp. Bên cạnh đó, giá đất cụ thể xác định theo hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND là xác định cho cả tuyến đường. Thực tế, trên cùng tuyến đường có hình thành các mức giá cao hơn bảng nhân với hệ số như: giá trúng đấu giá, giá đất cụ thể để bồi thường, giá để giao đất tái định cư.

Đối với giá thuê đất khu, cụm công nghiệp, trước đây được tính theo giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trình UBND tỉnh quyết định khi cho thuê đất. Nay, theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP thì được tính theo bảng giá nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm. Thực tế, giá đất giữa bảng giá nhân với hệ số theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND đang thấp hơn so với các mức giá đất cụ thể do UBND tỉnh phê duyệt.

Từ thực tiễn này, Sở Tài chính tham mưu Nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luât hiện hành. Sở Tài chính đề xuất sửa đổi một số phương án hệ số điều chỉnh giá đất tại đô thị và nông thôn; Sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Cùng với đó, Sở Tài chính đề xuất sửa đổi phạm vi áp dụng quy định tại điều 2 của Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND để phù hợp với quy định tại nghị định 12/2024/NĐ-CP; Sửa dổi quy định về điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất đối với một số trường hợp cần thiết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục