Hai trường hợp được cấp mới "sổ đỏ" khi sang tên

15:12' - 11/10/2021
BNEWS Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Vậy, căn cứ theo quy định nào để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới cho người khác?

Trả lời về vấn đề này:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, hai trường hợp khi sang tên sổ đỏ có thể được cấp sổ mới bao gồm:

- Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi. Đây là trường hợp thường xảy ra khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhiều lần (sang tên sổ đỏ nhiều lần), nhưng những lần trước đó không cấp mới, dẫn đến việc trang 4 của giấy chứng nhận hết dòng trống để để xác nhận. Trong trường hợp này dù người dân không có nhu cầu thì vẫn được cấp giấy chứng nhận mới.

- Trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận.

Theo đó, trong hồ sơ đăng ký biến động phải có đơn theo Mẫu số 09/ĐK; trong mẫu đơn này khi điền thông tin sẽ có 2 lựa chọn: Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới và không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới. Nếu người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, người thừa kế muốn được cấp giấy chứng nhận mới thì đánh dấu tích vào ô có nhu cầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục