Hậu Giang rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2025

09:01' - 23/12/2021
BNEWS UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức cuộc họp góp ý kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung kế hoạch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 23/12; trên cơ sở ý kiến đóng góp, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành kế hoạch, chậm nhất ngày 31/12 trình UBND tỉnh để tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị tư vấn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật lại dữ liệu, đánh giá đúng hiện trạng của tỉnh, bổ sung Nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch tỉnh, giai đoạn 2021-2025 vào cơ sở pháp lý của kế hoạch.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương đưa ra kế hoạch không quá cao, phù hợp từng chỉ tiêu để có thể thực hiện được. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu trong kế hoạch.

Trong đó, đất công nghiệp, đất cụm công nghiệp cần điều chỉnh chênh lệch giữa số liệu trong kế hoạch với yêu cầu của tỉnh; đối với đất ở đô thị, cần tính toán các dự án có khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch này để đưa ra chỉ tiêu cho phù hợp; về đất ở nông thôn, cần nghiên cứu thể hiện chỉ tiêu trên bản đồ cụ thể để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, đảm bảo nguồn thu ngân sách cho cấp huyện và phù hợp quy định pháp luật.

Theo dự thảo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh được quy hoạch là trên 132.300 ha, giảm 8.127 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó, đất trồng lúa là 74.312 ha, giảm 4.600 ha; đất trồng cây lâu năm là 39.985 ha, giảm 4.526 ha; đất rừng đặc dụng trên 1.000 ha; đất rừng sản xuất là 2.140 ha.
Đối với đất phi nông nghiệp, đến năm 2025, diện tích được quy hoạch là trên 29.910 ha, tăng 8.127 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó, đất khu công nghiệp là trên 2.370 ha, tăng 1.943 ha; đất cụm công nghiệp là 580 ha, tăng 273 ha; các loại đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn, đất ở đô thị đều tăng so với năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục