Khí Hải Phòng tiết giảm 11,4 tỷ đồng trong sản xuất

16:26' - 29/01/2021
BNEWS Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, Chi nhánh Khí Hải Phòng thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam ( PV GAS) đã tiết giảm 11,4 tỷ đồng trong sản xuất, kinh doanh - vượt 110% so với kế hoạch đề ra.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động nhưng trong năm đầu tiên đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng.
Cụ thể, Chi nhánh Khí Hải Phòng đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc online đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải; hoàn thành việc dừng khí HR-TB đảm bảo an toàn, chất lượng đạt 100% khối lượng công việc và vượt tiến độ 13 giờ.
Cùng đó, việc đảm bảo an ninh an toàn công trình khí còn được triển khai quyết liệt, đổi mới, nghiêm túc với nhiều giải pháp và cách thức thực hiện mới. Đáng chú ý, Chi nhánh Khí Hải Phòng đã thực hiện tiết giảm một cách quyết liệt, hiệu quả với con số tiết giảm đến 11,4 tỷ đồng, vượt 110% so với kế hoạch đề ra.
Năm 2020, Chi nhánh Khí Hải Phòng phải đối phó với nhiều khó khăn và thách thức do tác động kép từ đại dịch COVID-19 và suy giảm giá dầu ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, việc bảo dưỡng sửa chữa, phối hợp vận hành, điều độ, xác nhận thanh toán... vẫn cần phải kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Đây là những áp lực đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh mới thành lập.
Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Khí Hải Phòng đã nhận định được những khó khăn và đưa ra nhiều giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong bảo dưỡng sửa chữa và quản lý vận hành; tận dụng tốt những cơ hội để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Tại địa bàn mới, Khí Hải Phòng đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí; đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho công trình khí; hoàn thành phần lớn kế hoạch tiếp nhận và tiêu thụ khí trong điều kiện nhu cầu thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh; phối hợp tốt với Ban điều độ khí và khách hàng, đảm bảo cung cấp khí an toàn và tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ.
Hiện hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001 và ISO 14001 đang được áp dụng vào mọi hoạt động của Chi nhánh Khí Hải Phòng. Việc quản lý môi trường và chất thải nguy hại cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục