Khoản vay tích lũy thông qua trái phiếu xanh đang ở mức kỷ lục

08:49' - 03/05/2021
BNEWS Theo số liệu của công ty phân tích Refinitiv, khoản vay tích lũy thông qua trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững ở mức 264 tỷ USD trong quý I/2021, mức cao kỷ lục. 

Giá trị các đợt phát hành trái phiếu bền vững trên toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong quý I/2021 trong bối cảnh nhiều nước và doanh nghiệp tìm cách khai thác nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư quan ngại về vấn đề môi trường đã tăng lên trong những năm gần đây trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, trong khi đại dịch COVID-19 đặt trọng tâm mới vào vấn đề sức khỏe và bất bình đẳng xã hội.
Với mục đích sử dụng tài chính cho tất cả mọi thứ, từ trang trại gió đến các chương trình tiêm chủng, trái phiếu bền vững đang chiếm một phần lớn chưa từng thấy trong tổng số lượng trái phiếu được phát hành.
Theo số liệu của công ty phân tích Refinitiv, khoản vay tích lũy thông qua trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững ở mức 264 tỷ USD trong quý I/2021, mức cao kỷ lục.

Trong đó, trái phiếu xanh, hướng tới một dự án thân thiện với môi trường, có số lượng phát hành cao nhất, 130 tỷ USD, tiếp theo là trái phiếu xã hội ở mức 91,3 tỷ USD và trái phiếu bền vững ở mức 43 tỷ USD.
Trái phiếu xã hội nhằm huy động tài chính cho các dự án mang lại kết quả xã hội tích cực, như cải thiện sức khỏe hoặc cung cấp nhà ở có giá cả hợp lý cho người dân. Trái phiếu bền vững là sự kết hợp giữa trái phiếu xanh và trái phiếu xã hội.
James Athey, Giám đốc đầu tư tại Aberdeen Standard Investments, cho biết phát hành trái phiếu xanh đang được đón nhận rất tích cực. Các tổ chức tài chính như ngân hàng phát triển chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số phát hành trái phiếu xanh trong quý I/2021, ở mức 41%, còn các chính phủ chiếm tỷ trọng 21%.
Trong quý I/2021, lượng trái phiếu bền vững được phát hành đã tăng từ 35 lên 58, trái phiếu xanh tăng từ 212 lên 304, mức cao kỷ lục, còn trái phiếu xã hội tăng từ 48 lên 51./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục