Khuyến nghị tổ chức tín dụng cân nhắc rủi ro khí hậu khi đánh giá dự án

07:35' - 18/11/2021
BNEWS Theo tài liệu tham vấn của BCBS, các ngân hàng cần xem xét các tác động tiềm ẩn của rủi ro liên quan đến khí hậu đối với các mô hình kinh doanh cá nhân và đánh giá tài chính của những rủi ro này.

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) ngày 16/11 khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần cân nhắc rủi ro về khí hậu trong quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời đề xuất đưa ra danh sách gồm 18 "nguyên tắc" hướng dẫn các ngân hàng và các giám sát viên quốc gia.

Theo tài liệu tham vấn của BCBS, các ngân hàng cần xem xét các tác động tiềm ẩn của rủi ro liên quan đến khí hậu đối với các mô hình kinh doanh cá nhân và đánh giá tài chính của những rủi ro này.

Sau khi xây dựng danh sách các nguyên tắc, trong đó có 12 nguyên tắc đối với các ngân hàng và 6 giám sát viên, BCBS đã lấy ý kiến tham khảo trước khi ban hành đề xuất bắt buộc.

BCBS đã kêu gọi các tổ chức tín dụng "phát triển và triển khai quy trình hợp lý để có thể nắm bắt cũng như đánh giá tác động tiềm ẩn của rủi ro liên quan đến khí hậu đối với việc kinh doanh và môi trường nơi các tổ chức này hoạt động.

Theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), các trọng trách liên quan đến khí hậu cần được phân công rõ ràng cho từng cá nhân thuộc hội đồng quản trị hoặc các ủy ban và phải được thực hiện "xuyên suốt". BIS cũng hối thúc các tổ chức tín dụng thu thập đầy đủ dữ liệu để có thể đưa ra các quyết định.

BCBS hoan nghênh các ý kiến đóng góp đối với danh sách này trước ngày 16/2/2022.
BCBS được thành lập vào năm 1974 bởi một nhóm các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát của Nhóm 10 nước phát triển (G10) tại thành phố Basel (Thụy Sĩ) nhằm tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng vào thập niên 80 của thế kỷ trước.

BCBS cho rằng sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia, dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển, có thể đe dọa đến sự ổn định về tài chính trong cả nội bộ quốc gia đó và trên trường quốc tế. Do đó, BCBS đang nỗ lực tìm cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu đối với hệ thống ngân hàng toàn cầu./.
>>Anh kêu gọi các nước giàu tăng tài trợ chống biến đổi khí hậu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục