Ký kết quy chế phối hợp chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê

15:50' - 29/07/2020
BNEWS Việc thực hiện tốt quy chế này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông tin và truyền thông; góp phần gia tăng giá trị dữ liệu và thông tin thống kê, tiết kiệm nguồn lực quốc gia...

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, nội dung của quy chế tương đối toàn diện trên hai mặt: phối hợp công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Nội dung phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê phong phú, toàn diện, liên quan tới nhiều mặt của hoạt động thống kê.
"Quy chế đã cho phép nội dung hợp tác và chia sẻ không phải là bất biến, mà có thể được cập nhật hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ mới của mỗi cơ quan. Việc thực hiện tốt quy chế này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông tin và truyền thông; góp phần gia tăng giá trị dữ liệu và thông tin thống kê, tiết kiệm nguồn lực quốc gia và đáp ứng tốt hơn nhu cầu số liệu ngày càng tăng của người dùng tin", Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, với việc ứng dụng hệ thống công nghệ băng rộng đến tận vùng sâu, vùng xa sẽ giúp cho ngành thống kê thực hiện tốt việc điều tra; đáp ứng đầy đủ độ tin cậy của thông tin thống kê... Không những thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp cho điều tra thống kê tiết kiệm được chi phí, mang lại hiệu quả cao với những con số thống kê sống động, kịp thời và chính xác.
"Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện tốt quy chế phối hợp. Theo đó, sẽ thực hiệc trao đổi thông tin thống kê bảo đảm có nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất tại quy chế này.", Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Tổng cục Thống kê cho biết, mục tiêu của quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam theo từng giai đoạn.
Nguyên tắc phối hợp giữa 2 cơ quan là tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thống kê. Số liệu được chia sẻ phải bảo đảm tính bảo mật thông tin theo quy định hiện hành; chỉ sử dụng cho công tác chuyên môn, không cung cấp số liệu cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan cung cấp số liệu ban đầu đồng ý; phải ghi rõ nguồn khi sử dụng và không được công bố trước thời điểm cơ quan cung cấp ban đầu công bố;
Bên cạnh đó, cần tuân thủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai cơ quan do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định. Việc trao đổi thông tin thống kê phải đảm bảo có nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất tại quy chế này; đồng thời, đảm bảo tính cập nhật thường xuyên các nội dung của quy chế để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của hai cơ quan trong từng thời kỳ.

Hai cơ quan sẽ phối hợp thu thập dữ liệu gồm: xây dựng phương án điều tra các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; triển khai, thực hiện các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; đồng thời, xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê.

Bên cạnh đó, 2 cơ quan còn phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; tổ chức hội thảo, phổ biến, tập huấn hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo và bảng phân loại thống kê; tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; tư vấn việc lựa chọn công nghệ, giải pháp, định hướng về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động thống kê…

Phương thức chia sẻ thông tin bao gồm: cung cấp bằng văn bản, tệp dữ liệu qua thư điện tử công vụ của đơn vị được giao là đầu mối của hai cơ quan; cung cấp tại các buổi họp, thảo luận, phối hợp làm việc giữa hai cơ quan;  thông qua kết nối cơ sở dữ liệu giữa hai cơ quan. 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/7./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục