Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 16/10

04:00' - 16/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 16/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 16/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Thanh KhêFC53FFDATân Lập 905:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDPTân Lập 105:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFAĐặng Thùy Trâm05:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFIC17-305:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFFLLê Độ 105:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAIEBamBoo Hotel05:00 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1mĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEH4TĐC Nại Hiên Đông T706:30 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 _Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 12 đến cột 15; từ cột 15/1 (TBA An Hải Bắc 2) đến cột 26/2; từ cột 40 (TBA Bùi Dương Lịch) đến LBS 45-4 Bùi Huy Bích (cột R45) đz 475ADO _Thu hồi DCL 41.13-4 Nại Hiên Đông hiện trạng và lắp mới Recloser tại cột 14 đz 475ADO _Đấu nối cáp ngầm 3M(1x300)-24 kV mới tại cột 26/2, cột 40 đz 475ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEH5TĐC Nại Hiên Đông T506:30 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 _Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 12 đến cột 15; từ cột 15/1 (TBA An Hải Bắc 2) đến cột 26/2; từ cột 40 (TBA Bùi Dương Lịch) đến LBS 45-4 Bùi Huy Bích (cột R45) đz 475ADO _Thu hồi DCL 41.13-4 Nại Hiên Đông hiện trạng và lắp mới Recloser tại cột 14 đz 475ADO _Đấu nối cáp ngầm 3M(1x300)-24 kV mới tại cột 26/2, cột 40 đz 475ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHPAn Hải Bắc 206:30 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 _Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 12 đến cột 15; từ cột 15/1 (TBA An Hải Bắc 2) đến cột 26/2; từ cột 40 (TBA Bùi Dương Lịch) đến LBS 45-4 Bùi Huy Bích (cột R45) đz 475ADO _Thu hồi DCL 41.13-4 Nại Hiên Đông hiện trạng và lắp mới Recloser tại cột 14 đz 475ADO _Đấu nối cáp ngầm 3M(1x300)-24 kV mới tại cột 26/2, cột 40 đz 475ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHYNại Hiên Đông06:30 ngày 16/10/2020 17:30 ngày 16/10/2020 _Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 12 đến cột 15; từ cột 15/1 (TBA An Hải Bắc 2) đến cột 26/2; từ cột 40 (TBA Bùi Dương Lịch) đến LBS 45-4 Bùi Huy Bích (cột R45) đz 475ADO _Thu hồi DCL 41.13-4 Nại Hiên Đông hiện trạng và lắp mới Recloser tại cột 14 đz 475ADO _Đấu nối cáp ngầm 3M(1x300)-24 kV mới tại cột 26/2, cột 40 đz 475ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VU38Ngầm Đôi07:00 ngày 16/10/2020 12:00 ngày 16/10/2020 _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVU1Hoà Phú 107:00 ngày 16/10/2020 12:00 ngày 16/10/2020 _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVU2Hoà Phú 207:00 ngày 16/10/2020 12:00 ngày 16/10/2020 _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVU3Hoà Phú 307:00 ngày 16/10/2020 12:00 ngày 16/10/2020 _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVU4Khu Đcanh ĐCư Phú Túc07:00 ngày 16/10/2020 12:00 ngày 16/10/2020 _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục