Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 29 đến 30/4

14:55' - 28/04/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 29/4 đến ngày 30/4.
Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 29 đến 30/4. Ảnh: PC Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất từ ngày 29/4 đến ngày 30/4 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAAULÊ LỢI 107:30 ngày 29/04/2020 12:30 ngày 29/04/2020 Vệ sinh bảo dưỡng, băng cách điện đầu cáp ngầm TBA Lê Lợi 1 - 471E11Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO38TBA HOÀNG VĂN THÁI07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO40TBA Trần Đức07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAAIKS Quân Khu07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HACAD32 BTM07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HACWĐá Khánh Sơn07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HADYCông ty 3/2 T207:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HADZVạn Tường07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJDVạn Tường T307:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJNIcovina07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJTXN 30907:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJVBê tông Đức Liêm07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKICS Trần Văn Hòa07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALCVạn Tường T207:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALDXĐ Đà Sơn07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALKPhú Mỹ Hòa07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALWCẩm Phát07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALYVạn Tường T407:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALZCơ Điện Thành Tân07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAMUĐà Sơn T407:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAPCCẩm Phát T207:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAQAPhú Mỹ Hòa T207:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HASXPhú Mỹ Hòa T307:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAVCQuang Nguyễn07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAVRĐoàn Kết Tiến07:30 ngày 29/04/2020 16:30 ngày 29/04/2020 Dựng trụ BTLT trung thế mới, thay dây AV 240, chuyển đấu nối TBA, tụ bù từ vị trí 108.42.1 đến 108.42.19 nhánh rẽ Đá Đà Sơn - 474E9 (CT nâng cao độ tin cậy 2018)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VACVGỗ TS Hòa Cầm07:30 ngày 29/04/2020 11:30 ngày 29/04/2020 Thay MBA Gổ Thủy sản Hòa Cầm - ĐZ471 E12Hoãn
Điện lực Thanh KhêFC53FFNEThái Thị Bôi 107:30 ngày 29/04/2020 12:30 ngày 29/04/2020 Thay tủ điện TBA Thái Thị Bôi 1 - 480E10Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHHĐiện Tử Việt Hoa T107:30 ngày 30/04/2020 17:00 ngày 30/04/2020 Thí nghiệm định kỳ Hệ thống điện TBA Điện tử Việt Hoa GĐ mở rộng - 477Ehk2Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJHMabuchi Motor07:30 ngày 30/04/2020 17:30 ngày 30/04/2020 Thí nghiệm định kỳ Hệ thống điện TBA Mabuchi - 475E9Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục