Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 21/5

04:00' - 21/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 21/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 21/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFD539043Năng lượng sinh học V.Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511023Hà Văn Trên05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511024Thừa Lãnh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511025Cà Bưng05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511030Cà Te05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511039Kon Lót 205:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511041Kà Nâu 205:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511044Cà Bưng 205:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH511046Hà Giao05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531012Hiệp Hà05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531013Vân Canh 205:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531014Suối Mây05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531015Ủy ban Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531016Canh Thuận05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531018Canh Thành05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531019Đắc Đâm05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531020Hà Văn Dưới05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531022Canh Phước05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531026Thịnh Văn05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531027Cà Xim05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531052Hiệp Giao05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531054TTYT Huyện VCanh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531055Ga Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531057Canh Hiệp05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531079Bưu điện Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH539042Nguyên Liêm05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH539145Nguyên Liêm 205:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH539208Chiếu sáng Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53A204Bệnh Viện Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B701Hòn Ông05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B702Nguyên Liêm 305:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B706Đắc Đâm 105:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B707Đức Long05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B710CBLS Hà Thanh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Phú TàiFH53B712Chiếu sáng 2 Vân Canh05:00 ngày 21/05/2020 18:00 ngày 21/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ 22kVHoãn
Điện lực An NhơnBC530333Gò Quánh XBT06:45 ngày 21/05/2020 08:30 ngày 21/05/2020 Chặt câyĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530357Tân Nghi 2 XBT06:45 ngày 21/05/2020 08:30 ngày 21/05/2020 Chặt câyĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530589Tân Nghi 506:45 ngày 21/05/2020 08:30 ngày 21/05/2020 Chặt câyĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534009Công Ty 70306:45 ngày 21/05/2020 08:30 ngày 21/05/2020 Chặt câyĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532185TBA Huy Thế07:00 ngày 21/05/2020 16:00 ngày 21/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539034TBA Cty TNHH ĐT và XD Trường Thịnh07:00 ngày 21/05/2020 16:00 ngày 21/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539048TBA 750 KVA Cty TNHH TM Hoài Mỹ07:00 ngày 21/05/2020 16:00 ngày 21/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539084TBA Cầu Tràn07:00 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 - Thay FCO TBA Nam Giang - XT477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539085TBA Nam Giang 107:00 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 - Thay FCO TBA Nam Giang - XT477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539086TBA Nam Giang07:00 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 - Thay FCO TBA Nam Giang - XT477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539087TBA Đồng Tràm07:00 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 - Thay FCO TBA Nam Giang - XT477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539088TBA Xóm 307:00 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 - Thay FCO TBA Nam Giang - XT477/ĐOPHĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538035XUYÊN CỎ07:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538036TRUNG XUÂN07:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538037AN HOAN07:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538038AN HÒA07:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539054Muối Bình Định07:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539062Công ty muối Bình Định 207:00 ngày 21/05/2020 16:45 ngày 21/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530478Xóm Tiêu 507:15 ngày 21/05/2020 11:45 ngày 21/05/2020 Thu hổi ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532029Bế Văn Đàn07:15 ngày 21/05/2020 10:15 ngày 21/05/2020 Lắp xà lệch, xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539084TBA Cầu Tràn07:15 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 Thay sứ đỉnh và FCO TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539085TBA Nam Giang 107:15 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 Thay sứ đỉnh và FCO TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539086TBA Nam Giang07:15 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 Thay sứ đỉnh và FCO TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539087TBA Đồng Tràm07:15 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 Thay sứ đỉnh và FCO TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539088TBA Xóm 307:15 ngày 21/05/2020 10:00 ngày 21/05/2020 Thay sứ đỉnh và FCO TBAĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục