Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 4/8

13:30' - 03/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 4/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 4/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Hải IC530087T.87_Nguyễn Khuyến06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530088Khu Trại Gà06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530316T.316-Trại gà đồng đế06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086AT.86A_Nguyễn Khuyến06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53086BT.86B_Nguyễn Khuyến 206:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530189Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530259TT Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530314Trại giam Núi Sạn06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530315Việt Thắng06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530386Công ty TNHH Hữu Hoạt Em06:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 Dựng cột mới vị trí khoảng cột 472-474ĐĐE_48 đến 472-474ĐĐE_49, lắp đặt thiết bị TBA và đấu nối trung áp tại cột 472-474ĐĐE_49 Thay ATM trạm T.316Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530087T.87_Nguyễn Khuyến06:30 ngày 04/08/2020 16:30 ngày 04/08/2020 Kéo dây hạ áp ABC 4x120, lắp HCD, san nhánh rẽ công tơ và thu hồi dây HA hiện có.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041HTrạm T.41H - Chùa Đào Viên07:00 ngày 04/08/2020 12:00 ngày 04/08/2020 NCS MBA trạm T.41HHoãn
ĐL Diên Khánh EC510216Trạm 216 - Diên Toàn07:00 ngày 04/08/2020 14:00 ngày 04/08/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp để giảm TTĐN trạm T.216Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC5203CNT.03CN ( 10)07:30 ngày 04/08/2020 11:30 ngày 04/08/2020 Lắp chụp Silicon đầu sứ đứngĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC5204CNT.04CN ( 10)07:30 ngày 04/08/2020 11:30 ngày 04/08/2020 Lắp chụp Silicon đầu sứ đứngĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530211Trường THPT Ngô Gia Tự07:30 ngày 04/08/2020 11:30 ngày 04/08/2020 Lắp chụp Silicon đầu sứ đứngĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410022T.22 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410023T.23 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410024T.24 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410025T.25 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410026T.26 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410027T.27 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410028T.28 - Xã Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410107T.107 - Khánh Thành07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43001BT.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430132TCD T.132 Nhà máy nước07:30 ngày 04/08/2020 16:00 ngày 04/08/2020 Thi công công trình sửa chữa lưới điện trung áp tuyến 471-F6C khu vực Diên Khánh - Khán Vĩnh (MCT:SCL20DK-04)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F044Trạm F044 Tân Sinh I-CTB07:30 ngày 04/08/2020 08:00 ngày 04/08/2020 Thay công trơ trạm T.F044 bị lỗiĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524809PĐ Ninh quang 0308:00 ngày 04/08/2020 09:30 ngày 04/08/2020 Thay bu long ốp MBA & xà FCO trạm T.4809Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC436013Trạm công cộng 534B Vạn Giã-065D01308:00 ngày 04/08/2020 11:00 ngày 04/08/2020 Xử lý tồn tại TBA 5D.013 sau kiểm tra định kỳĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530260Bệnh viện Da liễu08:00 ngày 04/08/2020 11:00 ngày 04/08/2020 Thay tủ điện trạm T.260Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53255BCông Ty TNHH Anh Nguyễn08:00 ngày 04/08/2020 10:00 ngày 04/08/2020 Xử lý chảy dầu MBA T.255BĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F056Trạm F056 Tân Phú - CTB08:15 ngày 04/08/2020 08:45 ngày 04/08/2020 Thay công trơ trạm T.F056 bị lỗiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A020Trạm A020 Láng Chai CPT10:00 ngày 04/08/2020 10:30 ngày 04/08/2020 Thay công trơ trạm T.A020 bị lỗiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53M161Trạm M161 Suối Tân14:00 ngày 04/08/2020 14:30 ngày 04/08/2020 Thay công trơ trạm T.M161 bị lỗiĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục