Ngành kế hoạch và đầu tư phát động thi đua giai đoạn 2021-2025

18:01' - 17/09/2021
BNEWS Chiều 17/9 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Lễ phát động phong trào thi đua của ngành kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2021-2025”. Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của thời kỳ “hậu COVID-19”.

Cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn.

Đặc biệt, khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã tạo được những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trước yêu cầu, thời cơ của đất nước, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của ngành kế hoạch và đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của ngành, duy trì được bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; giữ một cái đầu lạnh để có thể tỉnh táo nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội.

“Cần một trái tim nóng để nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư cũng đề nghị người lao động trong ngành hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cam kết quyết tâm hành động hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Về chủ đề phong trào giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, toàn ngành kế hoạch và đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tại lễ phát động, ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Quốc dân cho biết, chương trình hành động ngành kế hoạch và đầu tư đã bám sát và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, có các nhóm nhiệm vụ chủ yếu là: tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước; nâng cao hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế quản lý, mô hình phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách để phát huy vai trò động lực tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, sớm tạo các vùng động lực mới, cực tăng trưởng mới, đẩy mạnh liên kết nội vùng và giữa các vùng; hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp lý về vùng.

Ngoài ra, tăng cường liên kết mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia người Việt Nam trong và ngoài nước; tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, vững mạnh.

Bên cạnh đó, xây dựng Đảng bộ và các cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục