Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

11:49' - 17/02/2021
BNEWS Đà Nẵng khuyến khích hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về “Triển khai Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 9/2/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Đây cũng là một phần triển khai trong chuyên đề “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới” trong Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 5/2/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Cụ thể, UBND các quận, huyện thông báo, triển khai chính sách tới các UBND xã, phường, các cá nhân, tổ chức để được đăng ký hỗ trợ; tổng hợp, đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổng hợp và đề xuất kinh phí hỗ trợ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo.
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổng hợp và đề xuất kinh phí hỗ trợ bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng điểm, trung tâm thương hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực theo dõi, báo cáo và tổng hợp kinh phí, gửi Sở Tài chính làm báo cáo dự toán ngân sách hàng năm gửi UBND thành phố…
Trước đó, Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 9/2/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng đã quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn như: hỗ trợ lãi suất vay thương mại đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án, số tiền hỗ trợ chênh lệch lãi suất vay được hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án.
Thành phố khuyến khích hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, chuyên canh với mức 50% kinh phí để đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt, nhà lưới, nhà kính, thiết bị sản xuất và con giống, phân bón, thuốc phòng trừ bệnh để trồng rau, củ, quả, hoa cây cảnh nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án.
Thành phố hỗ trợ đầu tư cải tạo, di dời, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nằm trong quy hoạch cơ sở giết mổ của thành phố với mức 60% kinh phí đầu tư để cải tạo, di dời, nâng cấp kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và trang thiết bị, tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/cơ sở.
Ngoài hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, đối với chương trình OCOP, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng/nâng cấp điểm bán hàng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP: 50% kinh phí theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, tối đa không quá 100 triệu đồng/điểm bán hàng để xây dựng, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điểm bán hàng; hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm OCOP: 50% kinh phí theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, tối đa không quá 500 triệu đồng/trung tâm OCOP cấp quận, huyện và 1 tỷ đồng/Trung tâm OCOP cấp thành phố…/.

>>Năm 2021 sẽ thu 2.800 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục