Phát triển kinh tế tuần hoàn từ phân loại rác thải

10:15' - 16/09/2021
BNEWS Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải sẽ thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững.

Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đang phối hợp triển khai Chương trình truyền thông "Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững”.

Chương trình được triển khai nhằm chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững.
Việc truyền thông sẽ được thực hiện rộng rãi trên đa dạng các hình thức truyền thông bao gồm: tuyên truyền, tập huấn đến hộ gia đình, trường học, các điểm thu mua rác tái chế và trên các cơ quan truyền thông đại chúng của trung ương và địa phương.
Chương trình sẽ phối hợp với các công ty môi trường đô thị tại 5 thành phố lớn là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị  Tp. Hồ Chí Minh (Citenco), Công ty cổ phần Môi trường đô thị Huế, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cần Thơ.
Chương trình sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, người dân, học sinh các trường học trên địa bàn 5 thành phố Hà Nội Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Liên kết các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, người dân trong việc bảo vệ môi trường, khuyến khích đầu tư công nghệ gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, thiết lập mô hình quản lý triệt để đối với nguồn rác thải tái chế sau khi được phân loại, từ đó thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng hiệu quả.
Trong năm đầu tiên, chương trình dự kiến sẽ hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn đến 9.000 hộ gia đình, 6.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại 5 thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đồng thời lan toả nội dung, mô hình, ý nghĩa của chương trình tới cộng đồng.
Để thực hiện được kế hoạch đề ra, chương trình sẽ xây dựng quy trình chi tiết, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách thức phân loại rác, hình thức thu gom, vận chuyển, trung chuyển rác, tái chế cũng như tập huấn, tuyên truyền.
Theo kế hoạch, mỗi thành phố sẽ có từ ba đến bốn điểm truyền thông thu mua rác tái chế lưu động do Đoàn Thanh niên của các công ty môi trường phụ trách. Đội tuyên truyền sẽ hướng dẫn trực tiếp các hộ gia đình triển khai việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường, quận… Sau khi phân loại, người dân có thể mang rác tái ra các điểm thu mua hoặc tích điểm đổi quà. Giá thu mua rác tái chế sẽ được tính theo giá thị trường tại thời điểm mua bán.
Các công ty môi trường sẽ vận chuyển rác tái chế từ các điểm truyền thông, thu mua, trường học về điểm tập kết. Tại đây, rác sẽ được làm sạch, phân loại lần cuối, đóng gói và cung cấp cho các đơn vị có cấp phép hoạt động chính quy để thực hiện tái chế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục