Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Ngành thống kê nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô

11:21' - 06/05/2021
BNEWS Trong giai đoạn tới, ngành Thống kê cần hiện đại hóa theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, vững chắc nhằm sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế

 

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) được tổ chức sáng 6/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu ngành thống kê trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê đặc biệt phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực.
Đồng thời, ngành hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.
Cùng với đó, ngành thống kê đẩy mạnh phân tích xây dựng các “kịch bản” phát triển kinh tế - xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô; tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các cuộc điều tra; trong đó, đặc biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành thống kế cần tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nền tảng nhằm hướng tới xây dựng hệ thống thống kê Việt Nam hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.
"Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê cần hoàn thiện, ban hành mới các phương án điều tra, chế độ báo cáo thống kê, áp dụng một số phương pháp thống kê mới; khẩn trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành các cấp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng đội ngũ ngày càng cao, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt hơn, ngành thống kê cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đẩy mạnh cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam đã tham gia các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại.
Theo Phó Thủ tướng, việc hội nhập là cơ hội rất tốt để ngành thống kê có thể tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức thống kê, các nước có trình độ thống kê tiên tiến trên thế giới. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra một cách mạnh mẽ, thì vai trò của ngành thống kê sẽ còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn tới.
Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự biểu dương và chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thống kê đã nỗ lực phấn đấu trong 75 năm qua.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nguyễn Thị Hương cho hay, kế thừa và phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 75 năm qua, trong thời gian tới, ngành thống kê sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc.

Để làm được điều đó, toàn ngành thống kê sẽ tập trung vào thực hiện tốt 9 nhiệm vụ. Đó là, hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu.

Đồng thời, đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê. Ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê và tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê. ..

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành thống kê vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục