Mùa thu hoạch mía tại Tân Lạc, Hòa Bình

Mùa thu hoạch mía tại Tân Lạc, Hòa Bình

Tin - ảnh

Mùa thu hoạch mía tại Tân Lạc, Hòa Bình

10:39' - 28/04/2021

Tân Lạc là một trong những vùng trồng mía nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích toàn huyện là 1.083 ha. Mía được trồng nhiều nhất ở các xã: Mỹ Hòa, Trung Hòa, Phú Vinh, Tử Nê… dọc theo đường 12B và lác đác ở các xã dọc Tỉnh lộ 436. Đến thời điểm này, nhiều diện tích mía trắng của bà con nông dân trong huyện đã đến kỳ thu hoạch.

Tin - Ảnh