Nông dân hối hả xuống đồng thu hoạch lúa vụ Xuân 2021

Nông dân hối hả xuống đồng thu hoạch lúa vụ Xuân 2021

Tin - ảnh

Nông dân hối hả xuống đồng thu hoạch lúa vụ Xuân 2021

10:50' - 04/06/2021

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của tỉnh Hòa Bình, nông dân đang hối hả xuống đồng thu hoạch lúa để khẩn trương giải phóng đất sản xuất vụ Mùa và vụ Hè thu. Vụ Xuân 2021, diện tích cây trồng toàn tỉnh đạt 64,5 nghìn ha (đạt 100,8% kế hoạch), diện tích cây lương thực có hạt 34,4 nghìn ha, sản lượng ước đạt 17,47 vạn tấn (đạt 101,6% so với cùng kỳ và 105,2% kế hoạch). Năng suất lúa ước đạt 57,29 tạ/ha, sản lượng 9,37 vạn tấn (đạt 101,7% so cùng kỳ và 108,5% kế hoạch).

Tin - Ảnh