Sức sống mới của đồng bào dân tộc Cống ở bản Lả Chà

Sức sống mới của đồng bào dân tộc Cống ở bản Lả Chà

Tin - ảnh

Sức sống mới của đồng bào dân tộc Cống ở bản Lả Chà

09:03' - 26/11/2020

Bản Là Chà (xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là 1 trong 4 bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên có cộng đồng người Cống sinh sống với 79 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Dân tộc Cống được xếp vào 1 trong 5 cộng đồng dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tin - Ảnh