Rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

18:22' - 16/10/2021
BNEWS Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bảo đảm thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 07/CĐ-BKHĐT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương; Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam; Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Theo đó, để báo cáo Quốc hội kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khách thuộc Trung ương.
Cùng với đó là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục dự án còn lại chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm tối đa số lượng dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bảo đảm thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, bảo đảm tổng số dự án của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 không vượt quá số dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập và gửi Báo cáo danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/10/2021 và đóng quyền truy cập vào 17 giờ ngày 19/10/2021 để triển khai tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.
Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
Để kịp thời tổng hợp báo cáo Quốc hội danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chất lượng, bảo đảm tiến độ trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nhanh, hiệu quả; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Trung ương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, hoàn thiện phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước theo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

>>>Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu không giải ngân hết vốn đầu tư công

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục